V rámci vydavateľstva zabezpečíme poradenstvo,

tlač a viazanie kníh, románov literárnych prác, zbierky básní ....

 

 

 

 

VYDAVATEĹSTVO