Ako tlačiareň dodávame rôzne druhy ofsetového, kreatívneho,

grafického a kopírovacieho papiera s plošnou hmotnosťou

od 60g do 300g, ktorého formát upravíme podľa požiadaviek

zákazníka.

 

Pre sklenárov vieme dodať na pasport debňovú , skladačkovú

alebo strojovú lepenku s plošnou hmotnosťou od 500g do 1800g..

 

PREDAJ PAPIERA