Patrí medzi najstaršie remeslá po vynájdení papiera.

Renesanciu prežíva v dnešnej dobe. Kvalitne a pekne

zaviazaná kniha má svoju hodnotu nielen obsahovú

ale aj lahodí oku a samozrejme zvyšuje jeho hodnotu.

 

Medzi naše ponuky patria predovšetkým viazanie rôznych

časopisov, brožúr, kníh, zbierok listín, zbierok zákonov,

diplomových a bakalárskych prác. Viažeme do koženky,

zamatu a kníhviazačskej látky.

 

Nápisy a ornamenty nanášame za tepla fóliou rôznej

farby , alebo tlačíme sieťotlačou.

 

Medzi prioritné výrobky patrí v rámci kníhviazačstva výroba kroník a ozdobných obalov.

 

Kroniky dodávame do obcí a miest na celom Slovensku. Pamätné kroniky sa používajú

na zaznamenanie rôznych pamätných udalostí pre budúce generácie.

 

Kroniky viažeme do zamatu, alebo koženky a podľa objednávky opatríme erbom mesta,

prípadne Slovenským znakom.Ozdobné obaly tiež dodávame v zamate alebo v koženke.

Výstelku je možné pre slávnostné príležitosti vyrobiť zo saténu bielej farby so záložkou

na spisy. Dodávame s kovovými rožkami. Pre pamätné listiny výstelku vyhotovujeme

z bieleho kartónu s priesvitnými úškami.

 

Erby a znaky tlačíme sieťotlačou s ekologickými farbami.

 

Pre smútočné obrady obal vyrobíme z čiernej koženky alebo z čierneho zamatu s výstelkou

zo saténu. Podľa potreby na obal tlačíme sieťotlačou ľaliu v striebornej farbe.

 

 

KNÍHVIAZAČSTVO