Tlačiarne a vydavateľstvo LI-NOX bolo založené v roku 1990. Majiteľom je Ladislav LINDIS.

 

 

Sídli vo vlastných priestoroch v prestavanom rodinnom dome v Rimavskej Sobote. Dom prešiel počas posledných rokoch úplnou rekonštrukciou a boli dostavané nové prevádzkové a skladové priestory.

 

Firma má kníhtlačovú a ofsetovú strojáreň, prevádzku kníhviazačstva a sieťotlače. V roku 2008 bola zavedená tlač digitálnym ofsetovým strojom.

 

Firma vyrába všetkými technikami polygrafie. Chod firmy zabezpečujú odborníci. Z pod ich rúk vychádzajú práce plnofarebné i jednofarebné: plagáty, knihy, brožúry, vizitky, hlavičkové papiere, reklamné tlačivá, poštové poukážky, samolepiace etikety, farebné PE tašky, textilné etikety, samolepiace fólie, potlačené textílie, firemné tabule, regionálne tlačoviny atď, ... Viažu sa okrem iného: diplomové práce, knihy, časopisy, firemné doklady, triedne knihy, ...

 

Všetky náročné farebné objednávky rôzneho charakteru sa spracovávajú na výkonných počítačoch novej generácie s prídavnými zariadeniami. Náhľady sa tlačia na farebnej laserovej a voskovej tlačiarni. Spracovávajú sa aj práce dielčie bez dokončovacieho procesu.

 

Pre náročnejších objednávateľov sa tlačivá upravujú laminovaním, zlatením, výsekom, flokáciou, alebo upravujú v termotuneli plastizáciou. Počas fungovania bola zdokonalená kníhviazačská výroba, hlavne väzba pamätných kroník pre mestá a obce. Viažú sa tradične ručne do zamatových a koženkových obalov.

 

Plánom do budúcnosti je rozšírenie výroby o flokovanie tlače, nákup modernej digitálnej tlačovej techniky, zavedenie výroby ekologických papierových tašiek a zavedenie tradičnej väzby do kože.

 

 

V rámci našich možností spracovávame aj kusové - malé objednávky.

 

 

HISTÓRIA